Iedereen die de zorg opneemt voor jongeren heeft wel eens vragen of zoekt informatie over de opvoeding van jongeren.
Perfect Imperfect wil iedereen (ouders, grootouders, familie, onthaal- en pleegouders, jeugdleiders,…)
ondersteunen in deze zoektocht door een luisterend oor te bieden, te informeren en te adviseren

LEERGYM = leuker leren and a lot of fun

Wat

Goed bewegen is goed leren. Leergym is een fysieke training voor kinderen en jongeren met een beperkt leervermogen en/of een druk gedrag. Gedurende de training leert uw kind door middel van fysieke oefeningen het leervermogen in het algemeen te verbeteren. Dit komt door dat de oefeningen nieuwe en betere verbindingen tot stand brengen tussen de beide hersenhelften die nodig zijn voor elk leerproces.

Waarom

De invloed van een goede motorische ontwikkeling wordt nog steeds sterk onderschat. Terwijl leerproblemen vandaag de dag steeds vaker voorkomen. Bij ieder leerproces is het samenwerken tussen beide hersenhelften heel belangrijk. Een goede samenwerking bereik je door een goede motorische ontwikkeling Nieuwe en betere verbindingen tussen beide hersenhelften tot stand te brengen om het leervermogen en concentratie te verbeteren. Leren en motoriek zijn nauw met elkaar verbonden.

Coachen van individuen vanuit de gestaltvisie

Instrument

Is een instrument om te kijken hoe het nu is en wat je in de nabije toekomst wilt bereiken.

Bewustwording

Gaat over meer inzicht krijgen en bewustwording via een individueel gesprek.

Zelfsturing

Is een hulpmiddel bij jouw eigen wijze van zelfsturing.

Verandering

Is gericht op positieve verandering. We gaan samen op zoek naar de groeikansen achter jouw vraag.